Kognitiv terapi som metode

Kognition betyder tænkning og er den mentale handling eller proces til at kunne anvende viden, erkende og lære. Kognitiv terapi er en evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode.

Tanker, følelser og adfærd

Grundlaget for den kognitive terapi er sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd. Vores følelser påvirkes af vores tanker, ikke blot tanker i situationen, men også vores tanker om hvad der eventuelt vil komme til at ske. Dermed påvirkes vores adfærd, hvilket er medvirkende til at skabe psykisk ubalance.

I kognitiv terapi arbejder du med at identificere dine tanker og de betydninger, du tillægger dem. Tanker, som er negative, og som handler om de forhindringer og udfordringer, du har i kritiske eller belastende situationer, kan ved hjælp af kognitiv terapi omstruktureres til mere positive og realistiske tanker, så du bliver mindre begrænset i forhold til følelser og adfærd

Konkrete redskaber og færdigheder

Inden for den kognitiv terapi arbejder man med konkrete redskaber og færdigheder, som du gradvist tilegner dig. Ofte er det vedvarende kompetencer, der er gavnlige i mange livssituationer.

En væsentlig del af den kognitive terapi foregår mellem samtalerne, og vi vil sammen udtænke, hvordan du kan anvende de nyerhvervede strategier og redskaber. Du vil opleve, at du gør dig dine største opdagelser, når du øver dig i at håndtere – og forholde dig til – dine tanker og følelser på en anderledes måde.

Inddragelse af andre terapeutiske metoder

I min behandling anvender jeg som beskrevet primære den kognitiv terapi, som handler om tanker, følelser og adfærd, og som er en metode, der tager udgangspunkt i det, som er her og nu. Min terapi er integrativ og har derfor også elementer fra den metakognitive terapi, den narrative metode samt den eksistentialistiske og systemiske tilgang.

Jeg har et holistisk menneskesyn, og tror derfor på, at man i arbejdet med det menneskelige sind og den menneskelige psyke skal have blik for det hele menneske. Afhængig af hvad du har brug for hjælp til, kan coaching eller supervision også være en mulighed.