Familieterapi

Der kan være mange årsager til manglende harmoni i en familie, og at man derfor vælger familieterapi hos en psykolog. Det kan for eksempel handle om:

Familieterapi fordi børn sanser alt

Børns sanseapparat er mere aktivt end voksnes.
Børn sanser alt og opfatter mere, end vi regner med.
Børn forsøger at skabe en sammenhæng i det, de sanser, føler, mærker og forstår.
Når børn sanser noget, vi som voksne gerne vil skåne dem for, så bliver det vanskeligt for barnet selv at håndtere følelserne og deres reaktioner omkring det. Det kan være svært at tale med børnene om episoder eller de vilkår der er i familien, og ofte beskytter vi børnene ved at være tavse omkring problemerne, hvilket kan skabe uro og utryghed hos barnet.

Familieterapi - hjælp til den vigtige samtale

Børn reagerer – ligesom voksne – forskelligt, nogle bliver vrede, besværlige eller urolige, andre kede af det, indadvendte og tavse. Det er derfor vigtigt at få talt med børnene for at fritage dem for det ansvar, de føler, og for sammen med dem at skabe harmoni i familien.

Familieterapi kan bringe jer tilbage på sporet. Én samtale kan ofte være nok til at give jer nogle redskaber at arbejde videre med som familie, andre gange vil en opfølgende samtale – eventuelt kun med forældrene – være gavnlig.

Bisidder/partsrepræsentant i Familieretshuset

Jeg deltager også som bisidder/partsrepræsentant for forældre, der har brug for assistance til vanskelige sager i Familieretshuset. Kontakt mig gerne, og så tager vi en uforpligtende snak.