En dag med kollegerne som er alt for hurtigt ovre...

En dag i udviklingens tegn for dit team eller afdeling

En dag der får jer til at samarbejde, kommunikere og løse opgaver med en helt ny selvindsigt, og perspektiv, på jeres måde at være kolleger på.

Personprofiler er et virkelig godt og udbytterigt afsæt til udviklingsforløb, med fokus på den enkeltes (og resten af teamets) styrker, præferencer og udviklingsområder.

Den enkelte får via sin personprofilanalyse en større selvindsigt til både at kigge indad på sig selv og kigge udad på teamet, og dermed et konstruktivt afsæt for at arbejde med sin adfærd.

Blandt gevinsterne ved en teamudviklingsdag er:

 • Større samhørighed, motivation og trivsel.
 • Styrket samarbejde og øget potentiale i opgaveløsningen.
 • Styrkelse af den enkelte medarbejders trivsel og udvikling.
 • Valide personlighedstest der danner grundlag for at forbedre gruppens samarbejde og resultatskabelse.
 • Opmærksomhed på egne styrker og eventuelle udviklingsmuligheder i teamet.

En teamudviklingsdag indeholder:

 • Engageret og indsigtsgivende oplæg og undervisning, som relaterer sig direkte til jeres aktiviteter og udfordringer.
 • Forskellige øvelser med afsæt i jeres personprofiler, hvor I efter dagen vil have et nuanceret syn på jeres egne – og kollegers – styrker, ageren og jobmæssige præferencer.
 • Individuelle personprofilrapporter samt overordnet grupperapport – udleveret samt elektronisk til videre brug.
 • Dagen skræddersyes efter jeres ønsker og kan afholdes for 3 til 12 deltagere.

Forud for dagen:

 • Dialog og aftale om indholdet for dagen.
 • Fremsendelse af link til at besvare PeopleTools personprofil, som I hver især skal udfylde.
 • Besvarelserne analyseres og personlige rapporter udarbejdes.
 • Jeres rapporter sammenholdes og analyseres og danner herefter grundlag for en overordnet rapport og særlige fokus områder for udviklingsdagen.


Pris:

 • En hel dag med personlig (og fælles) udvikling
 • Grupperapport, I kan arbejde videre ud fra
 • Individuelle personprofilrapporter til frit brug


Priseksempel:
6 deltagere kr.: 24.000 ex. moms + kørsel efter statens takst.
Pr. yderligere deltagere: kr.: 1.000 ex. moms.

Styrket samarbejde når vi kender hinandens arbejdsadfærd

Skal man følge med på et krævende arbejdsmarked, under konstant udvikling, skal vi være i stand til at anvende medarbejdernes kompetencer fuldt ud.
Et velfungerende og stærkt samarbejde er derfor essentielt.
Når man kan kombinere og anvende hinandens styrker og præferencer, har man meget større chancer for succes.

Én af forudsætningerne for et stærkt samarbejde er, at man har forståelsen, accepteren og kan værdsætte, at vi som mennesker er forskellige med forskellige kompetencer og fagligheder, samt at disse forskelligheder er en stor ressource, som skal bruges rigtigt.
Et samarbejde styrkes med andre ord ved at kende hinandens præferencer og jobmæssige adfærd.

 

Skab de bedste forudsætninger for samarbejde og teamwork, med personprofilering

Vi er som medarbejdere forskellige! 
Vi oplever tingene på forskellige måder! 
Vi tænker og agerer også på forskellige måder! 

Med Personprofilen får I ord for, hvor I – både individuelt og som kolleger – har jeres styrker, samt på hvilke områder I er forskellige og handler forskelligt, hvilket gør det lettere at udnytte disse forskelle konstruktivt.
I bliver bedre i stand til at forstå jer selv, hinanden og hvorfor I gør, som I gør!
I kan dermed opnå et bedre samarbejde og opgaveløsning, samt en bedre intern kommunikation, med et fælles sprog, og blive i stand til at imødekomme konflikter og misforståelser, der kan opstå når forskelligheder kolliderer.

Når vi arbejder i teams, er målet, at opgaverne løses bedre og mere effektivt, end hvis kun en enkelt medarbejder sad med samme opgave.
Personprofiler understøtter en gruppe i opnåelse af fælles resultater ved at teamet får et fælles sprog omkring egne og fælles styrker og udviklingspotentialer.

Udgangspunkt er, at teamets medlemmer skal forstå både sig selv og de andre i teamet bedre.
I får sat ord på, hvorfor én vælger at arbejde på en bestemt måde, mens andre foretrækker en anden metode, samt hvilken betydning forskellen har for samarbejdet og effektiviteten.
Samarbejdsprofilen giver herudover et godt indblik i, hvordan samarbejdes optimeres.

I løbet af dagen vil vi via en  konstruktiv dialog og praktiske øvelser skabe et fundament der øger teamets trivsel, effektivitet og samhørighed.
Et fælles sprog og forståelsesramme, bidrager til at øge bevidstheden omkring kommunikation i teamet, og  hvad den enkeltes rolle i teamet er.