Hvad er værdien af at bruge testværktøjer?

Testværktøjer kan afdække og udfolde ledere og medarbejderes potentialer.
I et sammenhængende system af personlighedstest og kognitive test opnåes et vidensbaseret grundlag til både rekruttering og udvikling afleder, teams og medarbejdere. 

Der er nemlig evidens for at test- og profilværktøjer er medvirkende til at øge sandsynligheden for at en medarbejder lykkes i et job.

Skal man som virksomhed være konkurrencedygtig, er det essentielt at ansætte de rigtige medarbejdere og give dem mulighed for at yde deres allerbedste.
Det stiller store krav til at finde medarbejdere, hvor både faglige og personlige kompetencer passer ind. Både i forhold til jobbet, teamet og organisationen/virksomheden som helhed.
Formålet med anvendelse af erhvervspsykologiske profilværktøjer er at kunne sikre den bedst mulige anvendelse af de menneskelige ressourcer i virksomheder og organisationer.

Profilværktøjer er derfor utrolig populære, både til rekruttering, teambuilding, som udviklingsværltøj, MUS/LUS. Brugen af profilværktøjer er derved med til at gøre processerne vidensbaserede og værdiskabende for organisationen.

Med profilværktøjer skaber I bedre mulighed for at udfolde potentialet mellem arbejdsplads og medarbejder bedst muligt.
Profilværktøjerne er jeres genvej til at lære en ansat eller kandidat at kende – til at forstå vedkommendes foretrukne arbejdsadfærd, styrker og begrænsninger, samt kommunikationsmåde, og hvad der motiverer vedkommende.

Hvad kan I bruge profilerings værktøjer til?

Profilværktøjer giver et fælles sprog og referenceramme, Fx kan det i ansættelsessituationer være med til at tydeliggøre, hvilke kompetencer der er ønskelig i stillingen, og hvad der skal fokuseres på i løbet af samtalen.

Et dialogbaseret værktøj der ikke inddeler mennesker i kasser. For der er nemlig ingen rigtige eller forkerte svar, men udelukkende forskellige præferencer.
Profilværktøjerne kan betragtes som hjælpeværktøj til at strukturere en åben og ikke mindst ligeværdig dialog.

Profilværktøjerne bruges også  til udvikling og optimering, uanset om det er den enkelte medarbejder, lederen, teamet eller hele virksomheden/organisationen.
Ved at opnå indsigt i egne, hinandens og de kollektive styrker og udfordringer, kan man skabe et udviklingsforløb med forskellige formål. Fx hvordan medarbejderne bedst udnytter deres kompetencer, eller hvordan lederne agerer i deres teams mest hensigtsmæssigt.

Personlighedstest skaber værdi i virksomheden

Brug af personlighedstests og profiler i virksomheder og organisationer tilfører
værdi i mange processer og opgaver.  Her er de mest anvendte områder:

Hvad og hvem er PeopleTools

Jeg er uddannet og certificeret i PeopleTools personprofiler og kognitive test.

PeopleTools har mere end 25 år på bagen, med at udvikle test og profi værktøjer.
PeopleTools udvikler erhvervspsykologiske personprofiler, som er specielt udviklet til brug i den skandinaviske erhvervskultur.

PeopleTools testværktøjer kan afdække og udfolde lederes og medarbejderes potentialer. Via et sammenhængende system af personlighedsprofiler og kognitive test tilbydes et vidensbaseret grundlag, der bruges til blandt andet rekruttering og udvikling.

Evidente personlighedsteorier, herunder Hexaco og Big Five er grundlaget for profilerne og har med høj validitet og reliabilitet et meget præcist resultat.

PeopleTools er desuden medlem af Videnscenter for Professionel Personvurdering, og lever op til deres formulerede standarder for erhvervspsykologisk testning.

Du læse mere om de forskellige profiler her: