Profilen der afdækker skyggesider

Faldgrubeprofilen giver værdifuld information om en persons adfærd. Den kortlægger uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der kan opstå, når en styrke bliver overbrugt. Jo mere markant, en score er på et givent persontræk, jo mere udtalt vil de styrker, der forbindes med persontrækket også være. 

Dette betyder at når en person er markant på et persontræk, så vil de faldgruber eller uhensigtsmæssigheder, der er kendetegnende for faktoren også være mere udtalte. 

Faldgrubeprofilen afdækker normale og individuelle forskelle, med udgangspunkt i forskningslitteraturen om subkliniske træk.
Et subkliniske træk er træk, der ikke er indenfor de diagnostiske kriterier for en klinisk diagnose, med andre ord så befinder os indenfor ”normalspektret”, dog kan trækkene stadig være associeret med negative konsekvenser, og komme til at  påvirke ens personlige og professionelle liv. 

Brug Faldgrubeprofilen, når du ønsker…

  • Alt skabe et stærkere beslutningsgrundlag ved ansættelse af ledere og nøglepersoner

  • At få en særlig sikkerhed på en kandidats adfærd i forhold til en given stilling og virksomhedens kultur

  • Et redskab til udvikling af ledere, når de skal have dybere indsigt i deres egen adfærd, motivation og reaktioner under pres

Info om Faldgrubeprofilen

284 spørgsmål inkl. PeopleTools Big6

Besvarelsen tager ca. 35-40 min.

Rapporter:

  • En særskilt faldgrubeprofil, som afdækker 12 subkliniske persontræk, med særlig relevans for adfærden under pres.


Herudover samme rapporter som i PeopleTools Big6:

  • Variansrapport
  • Udvidet rapport (nuanceret og individuel beskrivelse af forventet adfærd)
  • Talentrapport (indblik i personens udslag på 32 talenter og afdækker potentialer for at udvikle et givent talent)
  • Svarstilsrapport (data bag personens besvarelse, herunder indikationer på evt. fordrejning af resultater)
  • Teamroller (dykker ned i personens foretrukne roller i et team)