Individuel terapi

Alle terapiforløb begynder med en indledende samtale, hvor du fortæller, hvad du ønsker at få ud af terapien.
Ligeledes taler vi om hvad du kan forvente dig af terapien, og hvilken varighed den nok vil have.

En fortrolig samtale

Terapien er en fortrolig samtale, hvor din situation og dine problematikker, udfordringer, bekymringer og ønsker danner grundlag for vores samtaler. Vi vil sammen undersøge årsagen til, og baggrunden for, din livssituation. Vi vil også finde frem til hvad der blokerer og skaber ubalance i dit liv. Du vil derfor opleve, at jeg lytter, stiller uddybende spørgsmål og kommer med mine refleksioner.

Dine tanker, følelser og problemstillinger vil vi bearbejde, og sammen vil vi finde en ny strategi eller retning for dem i løbet af terapien.

Terapien vil hjælpe dig med at acceptere dine oplevelser i livet, så du kan opnå balance i tilværelsen, hvilket er en forudsætning for et positivt selvbillede og livskvalitet.

Kognitiv terapi

I min behandling anvender jeg primært kognitiv terapi, som handler om tanker, følelser og adfærd, og som er en metode, der tager udgangspunkt i det, som er her og nu. Læs mere her om Kognitiv terapi som metode. Min terapi er integrativ og har derfor også elementer fra den metakognitive terapi, den narrative metode samt den eksistentialistiske og systemiske tilgang.

Jeg har et holistisk menneskesyn, og tror derfor på, at man i arbejdet med det menneskelige sind og den menneskelige psyke skal have blik for det hele menneske. Afhængig af hvad du har brug for hjælp til, kan coaching eller supervision også være en mulighed.