Medarbejdertrivsel er en gevinst for virksomheden

Sygdom koster virksomheder dyrt.
Især når medarbejderne bliver langtidssyge af stress eller anden belastningsreaktion som fx angst, depression, overtænkning, sorg, mistrivsel på jobbet eller i familien.

Når sygefraværet stiger hos den enkelte medarbejder, er risikoen til stede for at det korte sygefravær bliver til langtidssygefravær, og omkostningen bliver endnu større for virksomheden, men bestemt også på det menneskelig plan for medarbejderen.

Medarbejdere der trives, er mindre syge, fastslår både forskning og sund fornuft.
Medarbejdertrivsel er derfor ikke en omkostning, men en gevinst for alle parter.

Forebyggelse og behandling af stress - og andre belastningsreaktioner - reducerer sygefraværet på jeres arbejdsplads

Det er betydeligt mere effektivt – og økonomisk rentabelt – at forbygge stress, end at helbrede stress når de fysiske og psykiske symptomer er blevet så udtalte at en sygemelding er eneste udvej.

Forebyggende stressterapi, når de første tegn på stress og udbrændthed viser sig, sparer både  medarbejderen og virksomheden for en – ofte langvarig – sygemelding.

Når I som virksomhed får kendskab til at en medarbejder er i mistrivsel, med symptomer på stress eller udbrændthed, som fx at medarbejderen er: irritabel overfor kolleger, glemsom, mangler overblik, træt, har hyppige sygemeldinger, så er det vigtig at tilbyde professionel hjælp, inden medarbejderen ikke ser anden udvej end at blive sygemeldt. Hurtig og professionel hjælp er derfor af afgørende betydning.

Medarbejdere der trives, præsterer bedre, og både trivsel og mistrivsel smitter resten af kollegerne.
Stress handler ikke bare om robusthed, eller om mængden af arbejde.
Stress og belastningsreaktioner er en sammensat størrelse, hvor hurtig hjælp er essentielt og afkorter den efterfølgende behandlings- og sygemeldingsperiode.

Ca. hver 4. medarbejder har et usundt stressniveau

Stress er en sundhedsskadelig tilstand, hvis den bliver langvarig eller kronisk. Stress kan ramme alle – også de medarbejder der er ressourcestærke eller ”robuste”, og dem der har et generelt stort overskud. Ofte rammes netop de medarbejdere hårdere, fordi de er længere om at erkende de har stress, og dermed er længere tid om at søge om hjælp.

Stress kan udløses af mange andre faktorer, end blot et stort arbejdspres.
Stressreaktioner udløses ofte af forskellig former for følelsesmæssigt pres, konflikter, bekymringer eller forandringer. Stress kan også udløses af både mangel på udfordringer, og udfordringer der er større end de kompetencer der besiddes.

Det er for det meste svært for den stressramte selv at få øje på hvad der skal ændres, og finde en vej ud af sin stresstilstand. Mange arbejder derfor videre til symptomerne på stress og udbrændthed er så udtalte, at en sygemelding er uundgåelig.

Stressede mennesker er derfor oftest meget mere pressede end de selv oplever.

Psykologisk samtaleterapi hos jer eller i min klinik i Bogense

Forebyggelse og behandling af stress og andre belastningsreaktioner reducerer sygefraværet på jeres arbejdsplads.

Jeg er uddannet Cand.Pæd.Pæd.Psych og supervisor.
Til dagligt behandler jeg stress, angst, depression, lavt selvværd, overtænkning, sorg, mistrivsel og en lang række af andre problematikker med psykologisk samtaleterapi i min klinik i Bogense.

Som udgangspunkt foregår samtalerne derfor i min klinik i Bogense, men der er også mulighed for, at de kan foregå hos jer, hvis der kan stilles et passende lokale til rådighed.

Jeg lægger vægt på at fortsætte terapiforløbet, i en periode, efter at medarbejderen, helt eller delvist, har genoptaget arbejdet. Dette giver mulighed for at bryde de gamle mønstre, så risikoen for tilbagefald mindskes.

Priser ex. moms:

  • Psykologisk samtaleterapi af 1 times varighed:
    • 950 kr.
  • Klippekort til psykologisk samtaleterapi (kan anvendes af hele virksomheden):
    • 5 samtaler 4.500 kr.
    • 10 samtaler 8.500 kr.

Samtalerne kan foregå hos jer (på Fyn), ved minimum to på hinanden følgende terapisamtaler.
Herudover afregnes kørsel med 500kr./t.

Coaching, supervision, udviklingsdage og ansættelse af de rette match!

Kan jeg også hjælpe jer med! og tilbyder: