En dag med lederkollegerne som giver helt ny indsigt og udsigt

Kunne I tænke jer en dag i udviklingens tegn?
En dag der får jer til at samarbejde, kommunikere og løse opgaver med en helt ny selvindsigt, og perspektiv, på jeres måde at være ledere på.

Personprofiler er et rigtig godt og udbytterigt afsæt til udviklingsforløb, der har fokus på den enkeltes (og resten af lederteamets) styrker, præferencer og udviklingsområder.

Den enkelte leder får via sin personprofilanalyse en større selvindsigt til både at kigge indad på sig selv og kigge udad på lederteamet, og dermed et konstruktivt afsæt for at arbejde dybere med sin lederadfærd. Blandt gevinsterne er større samhørighed, samarbejde, motivation og trivsel.


En lederudviklingsdag indeholder:

 • Engageret og indsigtsgivende oplæg og undervisning, som relaterer sig direkte til jeres aktiviteter og udfordringer.
 • Forskellige øvelser med afsæt i jeres personprofiler, hvor I efter dagen vil have et nuanceret syn på jeres egne – og lederkollegers – styrker, ageren og jobmæssige præferencer.
 • Inden dagen får alle ledere en individuel tilbagemelding på deres personlige lederprofil, af ca. 1 times varighed.
 • Dagen skræddersyes efter jeres ønsker og kan afholdes for 3 til 12 deltagere.


Forud for dagen:

 • Dialog og aftale om indholdet for dagen.
 • Fremsendelse af link til at besvare PeopleTools Big6 personprofilen, som I hver især skal udfylde.
 • Besvarelserne analyseres og der afholdes en personlig tilbagemelding til hver leder på ca. 1 time.
  Den personlige rapport udleveres herefter.
 • Jeres rapporter sammenholdes og analyseres og danner herefter grundlag for en overordnet rapport og særlige fokus områder for udviklingsdagen.


Pris:

 • En hel dag med personlig (og fælles) udvikling
 • Grupperapport, I kan arbejde videre ud fra
 • Individuelle personprofilrapporter til frit brug
 • 1 times individuel tilbagemelding, til alle, på deres personlige profil (forud for dagen)


Priseksempel:
6 deltagere kr.: 30.000 ex. moms + kørsel efter statens takst.
Pr. yderligere deltagere: kr.: 2.000 ex. moms.

Godt samarbejde bliver styrket når vi kender hinandens arbejdsadfærd og præferencer

Skal man følge med på et krævende arbejdsmarked, under konstant udvikling, skal vi være i stand til at anvende medarbejdernes kompetencer fuldt ud.
Et velfungerende og stærkt samarbejde er derfor essentielt.
Når man kan kombinere og anvende hinandens styrker og præferencer, har man meget større chancer for succes.

Én af forudsætningerne for et stærkt samarbejde er, at man har forståelsen, accepteren og kan værdsætte, at vi som mennesker er forskellige med forskellige kompetencer og fagligheder, samt at disse forskelligheder er en stor ressource, som skal bruges rigtigt.
Et samarbejde styrkes med andre ord ved at kende hinandens præferencer og jobmæssige adfærd.

Uanset organisation størrelse, er forventningerne til en leder store i dag.
Lederen skal skabe resultater, sætte retning, motivere og vise vejen. Desuden skal en leder talentudvikle, kommunikere med hensynstagen, samt få teams og afdelinger til at samarbejde godt, effektivt og uden gnidninger. 

Ofte er det måden at være leder på der afgør en leders succes i jobbet. Faglige kvalifikationer er kun forudsætninger.
Personligheden er derimod fundamentet for en leders tilgang til at være leder på.

Hvad er jeres udbytte af en udviklingsdag, der er baseret på jeres personprofiler?

Ledere er forskellige! 
Leder oplever tingene på forskellige måder! 
Ledere tænker og agerer også på forskellige måder! 

Med Personprofilen får I ord for, hvor I – både individuelt og som lederkolleger – har jeres styrker, samt på hvilke områder I er forskellige og handler forskelligt, hvilket gør det lettere at udnytte disse forskelle konstruktivt.
I bliver som ledere og virksomhed bedre i stand til at forstå jer selv, hinanden og hvorfor I gør, som I gør!
I opnår et bedre samarbejde og opgaveløsning, samt en bedre intern kommunikation, med et fælles sprog, 
og bliver i stand til at imødekomme konflikter og misforståelser, der kan opstå når forskelligheder kolliderer.


Dybere indsigt skabes via selvindsigt

Vi går i dialog om profilens faktorer, og samtidig udfylder i en selvevaluering, som er den enkelte leders egen vurdering af, hvordan hun/han ser sig selv på de forskellige personlighedstræk. Herefter stilles selvevalueringen over for profilens udslag.

Selvevalueringen er med til at kvalificeres forståelsen af jeres lederadfærd. Med profilen på den ene side og den uddybende dialog på den anden side, bliver vi i stand til at opsummere – den enkeltes og gruppens –  styrker, udfordringer og kompetencer i forhold til job og præstationskrav, og der sikres dermed en god oplevelse for den enkelte.