Ansættelse af det rette match!
...med fokus på personlige kompetencer

Det er dyrt at ansætte de forkerte kandidater, både for virksomhederne og kandidaterne

Personlighedstests kan hjælpe virksomheder med at identificere kandidater, der bedst passer ind i virksomhedens jobkrav og kultur. Test kan reducere risikoen for forkerte ansættelser og øge chancerne markant for at ansætte de personer, som vil trives bedst i organisationen.

 • PeopleTools Big6 personprofil giver et pålideligt og nuanceret billede af kandidatens personlighedstræk, foretrukne adfærd i samarbejde, motivation, behov, talenter og udfordringer. Profilen giver herudover et stærkt sammenligningsgrundlag samt et kvalificeret og nuanceret beslutningsgrundlag.
 • Faldgrubeprofil er en udvidelse af PeopleTools Big6 personprofil. Udover hvad PeopleTools Big6 indeholder, kortlægger Faldgrubeprofilen også de uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der opstår, når en styrke bliver ”overbrugt”.
 • PeopleTools Cognitive er jeres mulighed for at supplere ansættelsesprocessen med en kognitiv test. en adaptiv kognitiv test. PeopleTools Cognitive måler en testpersons potentiale for at præstere i en
  stilling baseret på de kognitive evner. 

Sådan kan jeg hjælpe jer med at ansætte de rette kandidater

 • Indledende samtale med den ansættelses ansvarlige.
 • Link udsendes til de udvalgte kandidater.
 • Analyse af kandidatbesvarelser, samt rapportdannelse.
 • Ca. 60 minutter personlig tilbagemelding til hver  kandidat over TEAMS.
 • Efter kandidattilbagemeldingerne, gives en samlet tilbagemelding til ansættelsesudvalget, inkl. fremsendelse af rapporter.
 • I har nu et nuanceret billede af hvad de forskellige kandidaters styrker, talenter og udfordringer er, inden i afholder den sidste ansættelsessamtale.

Pris:

 • 8.000 kr. ex.moms pr. kandidat

Tilkøb: 

 • 1.000 kr./t. ex. moms + kørsel efter statens takst, for opfølgende samtaler eller yderligere deltagelse i ansættelsesforløb, der foregår på Fyn.

Info om PeopleTools Big6

205 spørgsmål – ca 30 min at besvare

Følgende rapporter indgår:

 • Variansrapport
 • Udvidet rapport (individuel og nuanceret beskrivelse af forventet jobadfærd)
 • Talentrapport (indblik i personens udslag på 32 talenter, samt afdækker potentialer for at udvikle et givent talent)
 • Svarstilsrapport (data bag personens besvarelse, herunder indikationer på evt. fordrejning af resultater)
 • Teamroller (uddyber personens foretrukne roller i et team/samarbejde.
   
  Test eller profil?

  Ofte bruges betegnelsen personlighedstest når der tales om denne type profilværktøj, men personprofil er faktisk mere rigtig, hvilket skyldes, at alle profiler har styrker og svagheder, hvorfor der ikke kan svares rigtigt eller forkert.

Ansættelse på baggrund af mavefornemmelse eller faktuel data?

Personlighedsprofilen giver et pålidelig og nuanceret billede af en ansøgers personlighedstræk, foretrukne samarbejdsadfærd, jobmæssig motivation, samt talenter og udfordringer.
Du får med profilen et stærkt sammenligningsgrundlag og et nuanceret og kvalificeret beslutningsgrundlag ved rekrutteringer eller ved ændringer i jobindhold og ansvarsområder.

Gennem 6 dimensioner og 19 faktorer, samt deres indbyrdes sammenhænge viser profilen forskellige sider af personligheden. En objektivitet, som medvirker til at eliminere bias, så beslutningerne træffes på mere end blot mavefornemmelse, men derimod på et statistiks og faktuelt grundlag.