Kognitive test – en præcis indikation af en persons evne til at løse komplekse problemstillinger og præstere, samt informationsindlæring

Efterhånden er det en normal del af en rekrutteringsproces, at skulle besvare en  intelligenstest, færdighedstest, logisk test, evnetest mv.
Der en også god grund til, at kognitive tests bruges i rekrutteringsprocesser.

Ansættelse af en ny medarbejder, kræver både at kandidaten matcher fagligt og  personligt for at opnå succes i jobbet og de bedste resultater.
Forskningen understøtter dette med studier som viser en stærk sammenhæng mellem kognitive evner og evnen til at kunne præstere i et job.
Kognitive tests muliggør en præcis indikation af, hvor præcist (og hurtigt) en person kan lære og løse ukendte opgaver uden forhåndsviden.

PeopleTools kognitive test - Cognitive (PTC)

PeopleTools Cognitive er en adaptiv kognitiv test, som måler en persons evne til at præstere i en stilling baseret på de kognitive evner. Opgaverne som testpersonen gives, viser en statistisk måling af centrale aspekter ift. personens kognitive kapacitet, intelligens og arbejdshukommelse.
Den kognitive test indikerer evnen til at absorbere og opfange information, samt at kunne tilpasse sig skiftende krav og opgaver, samt løse problemer og behandle kompleks information.

Brug PeopleTools Cognitive, når du ønsker…

  • Vurdering af en persons kognitive evner ift. jobpræstationer
  • En statistisk måling af centrale aspekter i forhold til testpersoners intelligens og kognitive kapacitet
  • Højne præcisionen i rekrutteringen med en valid indikation af kandidaters kognitive kapacitet
  • At matche en kandidats kognitive evner med jobbets krav
  • Et enkelt og overskueligt værktøj
  • Et normbaseret værktøj, der gør, at kandidater vurderes objektivt

Info om PeopleTools Cognitive

Måling på 3 forskellige intelligensområder

Anvendes til alle typer opgaver, hvor det er vigtigt at vurdere en kandidats kognitive evner ift.  opgaveløsning.

Besvarelsen tager 24 minutter.

PeopleTools Cognitive er et nuanceret værktøj til at  teste kognitive evner via verbale, abstrakte og numeriske opgaver. Testen måler med fokus på flydende intelligens og har en gennemsnitlig score på 100.

Testpersonen måles op imod en norm af danske besvarelser og er 100% webbaseret.

PeopleTools Cognitive er adaptiv, og dermed udviklet efter de mest moderne testteorier. Den består af 12 forskellige typer af opgaver.

Forskning viser herudover, at verbal intelligens og korttidshukommelse har en stærk korrelation til præstation i komplekse jobsituationer.