360 graders lederprofil

Da selvindsigt er særlig vigtig, når du skal lede andre

Uanset organisation størrelse, er forventningerne til en leder store i dag.
Lederen skal skabe resultater, sætte retning, motivere og vise vejen. Desuden skal en leder talentudvikle, kommunikere med hensynstagen, samt få teams og afdelinger til at samarbejde godt, effektivt og uden gnidninger. 

Ofte er det måden at være leder på der afgør en leders succes i jobbet. Faglige kvalifikationer er kun forudsætninger.
Personligheden er derimod fundamentet for en leders tilgang til at være leder på.

Selvom det er svært at fuldstændig definere, hvad der kendetegner en god leder og god ledelsesstil, kan man ikke overvurdere betydningen af god ledelse.
Forskellen på en god og dårlig ledelse afspejler sig nemlig ikke kun i medarbejdernes præstationer og trivsel, men også på bundlinjen. Ligesom fokus også er på medarbejdernes udvikling, trivsel og optimering af præstationer, bør ledelsesudvikling også være vigtigt i enhver organisation.

Med PeopleTools Lederprofil får i nøglen til at fokusere på jeres ledelsesindsats.

Med en 360 graders lederprofil får du:

  • Alle fordelene af PeopleTools Big6 personprofilen 
  • Herudover en unik mulighed for at sammenligne din vurdering, med dine medarbejderes, kollegers og chefs syn på dig som leder.
  • Sammen ser vi på mulige årsager og forklaringer på eventuelt divagerende opfattelser, og hvad mulighederne er for at skabe større overensstemmelse.
  • Herudover en større selvindsigt i din lederadfærd, med opdagelse af hvor du med fordel kan styrke din position, og hvor du som leder fungerer særlig godt og har dine styrker.


Sådan foregår det:

  • Efter en indledende dialog fremsendes et link til personprofilen, som du skal besvare.
  • Din profilbesvarelse analyseres og du får en personlig tilbagemelding på ca. 1 time.
  • Efter en aftalt periode på 1 – 2 uger fremsendes der links til 360 graders profilen. Vi har forud aftalt hvem der skal modtage link til at besvare profilen. Typisk vælges den nærmeste leder/chef, 2-3 sideordnede lederkolleger og 2-3 medarbejdere.
  • De indkomne profil besvarelser analyseres herefter.
  • Vi aftaler tid og sted for en personlig tilbagemelding til dig på 360 grades evalueringen af ca. 1 – 1½ time varighed.


Pris:

9.000 kr ex. moms. – hvis tilbagemeldingen foregår i min klinik i Bogense.

10.000 kr. ex. moms + kørsel efter statens takst – hvis tilbagemelding foregår hos dig (på Fyn).

I kan bruge Lederprofilen, hvis I vil…

Info om Lederprofilen

Et unikt 360 graders profilværktøj

PeopleTools Lederprofil er et udviklingsværktøj, der går 360 grader om lederens profil, og afdækker lederens styrker, kompetencer og udviklingsområder. Lederevalueringen er dels baseret på lederens egen opfattelse og dels på relevante medarbejderes (gerne fra flere niveauer ) konkrete oplevelser. Der opnås derved et dybdegående billede af lederen, samt dennes styrker, præferencer og udviklingspotentiale.

Hvad består Lederprofilen af?

Grundlaget er en PeopleTools Big6 som lederen udfylder, samt en vurdering fra chef, medarbejdere, kolleger eller andre relevante.

Derfor baserer profilen sig på konkret viden, frem for formodninger, hvorved i opnår et helhedsorienteret billede af lederens præstationer, styrker, svagheder mv.
Da lederprofilen også beskæftigersig med de underliggende persontræk, er Lederprofileringen et handlingsorienteret værktøj.

Hvad gør PeopleTools’ Lederprofil særlig?

Det særlige ved PeopleTools’ Lederprofil er, at den ikke kun giver en vurdering med nogle overordnede resultater, men også muliggør at dykke ned i de personfaktorer, som ligger bag lederens adfærd og de ofte komplekst sammensatte lederkompetencer.

Lederprofilen viser altså ikke kun en høj eller lav score på en bestemt lederkompetence, men fortæller også hvorfor. Fx kan en lav delegeringsevne have årsag i flere forhold: Lederen kan have manglende tillid til sine medarbejdere, være særlig detaljeorienteret eller ønske at have det sidste ord. Først når man er i dybden med årsagerne, kan lederen gøre noget reelt ved udfordringen.
Hvilket vil sige, at lederen får både viden om egne virkemidler, samt et afsæt for at justere sin lederadfærd.

Hvad er effekt og værdi af en Lederprofil

Fordi lederprofilen er handlingsorienteret, vil værdi og effekt ofte være tydelig. Det giver en dybere indsigt og et afsæt for at arbejde med sin lederadfærd.
Det vil dermed give lederen et grundlag for at øge værdien af sin styrker. Samtidig øges forståelsen mellem leder og medarbejdere, så forholdet styrkes – selv i de perioder der udfordrer.

Lederprofilen er et vigtigt redskab til at skabe  dialog mellem leder og organisation. Både den løbende dialog om god ledelse og som redskab til kompetenceudvikling af lederen i takt med at opgaver, rammer mv. ændrer sig.