Om Terapihuset Nordfyn

Jeg hedder Lisette Nordqvist Würtz og ejer Terapihuset Nordfyn.
Jeg er fra årgang 1978, uddannet Cand.Pæd.Psych fra Århus Universitet og efterfølgende uddannet narrativ supervisor hos DISPUK.

Terapihuset Nordfyn – er klinisk psykologisk samtaleterapi samt organisationspsykologi. Samlet i ét hus.

 • I min terapipraksis tilbyder jeg terapeutiske samtaler, både individuelle samtaler med voksne, men også psykologisk samtaleterapi til børn og unge, samt par og familier.
 • Herudover tilbyder jeg udviklingsforløb til leder- og medarbejderteams, samt samtaleterapi, coaching og supervison til virksomheder, der vil styrke deres medarbejders trivsel.

 

Jeg har gennem flere år arbejdet med psykologisk samtaleterapi, men også med HR og organisationspsykologi, hvilket har givet mig en stor viden om hvordan menneskelige tilhørsforhold opstår og udvikles, og hvad der skaber motivation og trivsel.
Bl.a. har jeg arbejdet med:

 • Terapeutiske samtaler, herunder stress og belastnings-reaktioner, men også med at styrke den enkeltes motivation, arbejdsglæde og trivsel.
 • Supervision og ledelsessparring
 • Leder- og teamudviklingsforløb
 • Personprofilering og kognitive tests ifm. rekruttering og udvikling
 • Processer og forløb med udvikling af gode samarbejds- og gruppedynamikker
 • Styrkelse af det psykiske arbejdsmiljø, samt nedbringelse af sygefravær


Arbejdet med HR og organisationspsykologi har givet mig en værdifuld indsigt i arbejdslivet, både i forhold til hvordan menneskelige tilhørsforhold opstår og udvikles, hvad der skaber motivation, og hvordan arbejdsbelastninger kan udvikle sig til stress, men også behandles i opløbet.

HERUDOVER

 • Er jeg oprindelig uddannet i den finansielle sektor, hvor jeg arbejdede i en årrække.
 • Er jeg et nærværende og jordnært menneske med mod på livets uforudsigeligheder, og besidder en ukuelig tro på, at det meste kan lykkes.
 • Har jeg nytte af mit rolige, positive og meget humoristiske væsen, samt evnen til at nå mennesker i alle kontekster.
 • Er jeg bosiddende i det nordlige Odense sammen med min mand og vores 3 halvstore børn.

PSYKOLOGISK SAMTALETERAPI

Jeg anvender min viden og kompetencer indenfor den kliniske psykologi, bl.a. udviklings- tilknytnings- neuro- og kognitionspsykologien til at arbejde terapeutisk med en lang række symptomer og problematikker.

I terapien arbejder jeg dedikeret for at motivere og hjælpe det menneske jeg har overfor mig, med at genfinde livsglæden og det meningsfulde i tilværelsen. Jeg har en grundlæggende -og afsmittende- overbevisning om, at alle mennesker kan opnå positive forandringer i deres liv, uanset udgangspunktet.

Jeg vil tage afsæt i din aktuelle livssituation, og du vil få hjælp til at handle på dine udfordringer og problemer.
Det betyder, at du med terapien får indsigt i de psykiske barrierer, der kan forhindre dig i at udfolde det liv, du gerne vil leve.
Jeg har kompetencer til at behandle en bred palet af psykiske problematikker og ubalancer, med indgående viden og behandlingskompetencer.
Læs mere under:
Symptomer og problematikker

ORGANISATIONSPSYKOLOGI, PERSONPROFILERING OG TESTS

Min viden og kompetencer indenfor organisationspsykologien er mit afsæt til at arbejde med bl.a. PeopleTools personprofilering og kognitive tests.

Personprofilering er et stærkt og virksomt værktøj til rekruttering, samt til udvikling af ledere og teams.

Jeg tilbyder bl.a. leder- og teamudviklingsdage med fokus på samarbejde, kommunikation og opgaveløsning.
Den enkelte får vha sin personprofilanalyse en større selvindsigt til både at kigge indad på sig selv og kigge udad på teamet.
Blandt gevinsterne er større samhørighed, samarbejde, motivation og trivsel.

PeopleTools personlighedsprofiler og kognitive test tilbydes også til medarbejder-/leder rekruttering, for at understøtte ansættelse af de rette kandidater.

Personprofiler er også til et unikt værktøj til personlig karriereudvikling, samt til jobsøgende, der ønsker større indsigt i deres styrker og kompetencer for at lande drømmejobbet.

Herudover tilbyder jeg supervision, samt psykologisk samtaleterapi i virksomheder.

Den vigtige relation

Jeg har svært ved at forestille mig et mere meningsfuldt arbejde end psykologien, og jeg føler mig privilegeret over at få lov at hjælpe klienter med at genfinde livsglæden og det meningsfulde i tilværelsen, samt få leder- og medarbejderteams til at opnå bedre samarbejde, kommunikation og opgaveløsning.

Jeg oplever relationen som et vigtigt fundament for at lykkedes, hvor den gode relation bygger på nærvær, omsorg og respekt.
Jeg har derfor et stort fokus på at skabe en tillidsfuld relation mellem os, hvad enten det gælder terapien eller det erhvervsrettede udviklingsforløb.

Mit ønske er derfor, at du vil føle dig velkommen og taget godt i mod, når du kommer hos mig – eller jeg hos jer.

I min klinik er stemningen uformel, og der er plads til både grin og gråd og de tanker du ikke deler med andre.

Min klinik er et fortroligt rum, og jeg har naturligvis tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om mine klienter til myndigheder eller andre.