Om Lisette Nordqvist Würtz

Jeg hedder Lisette Nordqvist Würtz og er fra årgang 1978. Jeg er uddannet cand.pæd.pæd.psych fra Århus Universitet og efterfølgende uddannet narrativ supervisor hos DISPUK.

Udover at have min terapipraksis bruger jeg min kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi til at arbejde med HR ud fra en psykolog faglig tilgang. 
Jeg arbejder bl.a. med terapeutiske samtaler, det psykiske arbejdsmiljø, herunder stress og belastningsreaktioner, motivation, arbejdsglæde og trivsel.
Derudover teamudvikling, ledersparring, supervision og processer med udvikling af gode samarbejds- og gruppedynamikker, samt personprofilanalyser og tests ifm. rekruttering og udvikling.
Arbejdet med HR og organisationspsykologi giver mig en værdifuld indsigt i arbejdslivet, både i forhold til hvordan menneskelige tilhørsforhold opstår og udvikles, hvad der skaber motivation, og hvordan arbejdsbelastninger kan udvikle sig til stress.

Jeg er certificeret i PeopleTools personlighedsprofiler og kognitiv test, som er værktøjer på et vidensbaseret grundlag til at afdække og udfolde det menneskelige potentiale, til både rekruttering og udvikling. PeopleTools personprofiler er også et fantastisk værktøj ift. jobrelateret coaching
PeopleTools profiler og test er danskudviklede og baseret på empiri, mangeårig praktisk erfaring med at udfolde det menneskelige potentiale via dialog, samt evidente personlighedsteorier, herunder Hexaco og Big Five, hvilket skaber, med høj validitet og reliabilitet, et meget præcist resultat.
 
Jeg er også uddannet socialrådgiver og har arbejdet hos Mødrehjælpen, bl.a. med terapigrupper, socialfaglige problematikker, økonomisk rådgivning og som bisidder i forbindelse med sager i Familieretshuset.
 
Inden da er jeg uddannet i den finansielle sektor, hvor jeg arbejdede i en årrække.
 
Privat er jeg bosiddende i det nordlige Odense sammen med min mand og vores 3 halvstore børn.

Kompetencer til at hjælpe

Jeg vil tage afsæt i din aktuelle livssituation, og du vil få hjælp til at handle på dine udfordringer og problemer. Det betyder, at du med terapien får indsigt i de psykiske barrierer, der kan forhindre dig i at udfolde det liv, du gerne vil leve.
Jeg har kompetencer til at behandle en bred palet af psykiske problematikker og ubalancer, og har indgående viden og behandlingskompetencer indenfor udviklings- og tilknytningspsykologi, herunder personlig udvikling, trivsel, motivation, kriser, sorg og tab, parforholds- og familieproblemer, stress, depression, vredeshåndtering, angst, jalousi, ensomhed, nervøsitet, selvværdsproblematikker, skam, skyldfølelse, følelse af utilstrækkelighed, tankemylder, grænsesætning, koncentrations-problemer, arbejds- og studierelaterede problematikker om usikkerhed og tvivl, traumer, identitets- og relationsproblematikker, mestringsstrategier og tilknytningsproblematikker.

Jeg arbejder dedikeret for at hjælpe det menneske, jeg sidder overfor, og har en grundlæggende tro på, og overbevisning om, at alle mennesker kan opnå positive forandringer i deres liv, uanset udgangspunktet.

Den vigtige relation

Jeg har svært ved at forestille mig et mere meningsfuldt arbejde end terapien, og jeg føler mig privilegeret over at få lov at hjælpe klienter med at genfinde livsglæden og det meningsfulde i tilværelsen.
Jeg ser mig selv som et empatisk, nærværende og jordnært menneske og terapeut.

Jeg oplever relationen som et vigtigt fundament for terapien, og jeg ser terapi som et samarbejde, der bygger på nærvær, omsorg og respekt. Jeg har derfor et stort fokus på at skabe en tillidsfuld relation mellem os. Mit ønske er, at du vil føle dig velkommen og taget godt i mod, når du kommer hos mig.

I min klinik er stemningen uformel, og der er plads til både grin og gråd og de tanker du ikke deler med andre.

Min klinik er et fortroligt rum, og jeg har naturligvis tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger om mine klienter til myndigheder eller andre.